• Anerkendelse

  • Empati

  • Venlighed

  • Samarbejde og problemløsning

  • Relationskompetence

  • Nærvær

  • Inklusion

Velkommen til Inkluderende Kommunikation

Inkluderende Kommunikation – et redskab til inklusion i skole og institution og til konflikthåndtering i familien

Inkluderende Kommunikation er et redskab til træning af voksnes – såvel fagpersoner som forældres – evne til at håndtere  udfordrende adfærd  på en måde, der styrker relationen til barnet og den unge.

Børn vælger ikke at være umulige eller eksplosive. Hvis de udviser uhensigtsmæssig adfærd – udad reagerende eller måske med tilbagetrækning – er det udtryk for, at deres evner til at håndtere den situation, de befinder sig i, ikke rækker. At de er udfordret mht. at udvise fleksibilitet, udholde frustration eller løse problemer. Dette gælder både børn med diagnosticerede vanskeligheder som ADHD, Tourette, autisme, Aspergers’, depression, ikke-verbale indlæringsvanskeligheder, ODD og OCD – og børn og unge uden diagnoser.

Først undersøger vi  vores grundsyn på barnets eller den unges uønskede adfærd: hvordan tænker vi om elever/børn, der med eller uden diagnoser opfører sig på måder, der skaber problemer for dem selv i skolen eller i familien -med store konsekvenser for trivsel og indlæring?

Dernæst ser vi på måden, vi udtrykker os på, når vi befinder os i en udfordrende relation eller situation. Er den befordrende  for den gode relation til barnet eller går den ud over den?

Metodens andet centrale element handler om den voksnes måde at kommunikere på og træner evnen til at skabe  kontakt og nærvær med børn og unge, til at håndtere kommunikationen og bevare ro og overblik også i vanskelige situationer.

Kerneydelsen i mit arbejde er  en kontaktskabende kommunikationsform, som er hjælpsom på både special- og normalområdet. En anerkendende kompetence afklaring kortlægger barnets eller den unges vanskeligheder og de konkrete situationer i hverdagen – i skole eller hjem  – hvor disse viser sig, og hvor barnet udviser udfordrende adfærd. Målet er derpå at træne de kompetencer hos barnet , der bidrager til udfordrende adfærd  eller til lav præstation i skole eller uddannelse.

Læs mere om, hvorfor Inkluderende Kommunikation virker her.

Tilmeld nyhedsbrev

Tilmeld nyhedsbrev

Sender

Feedback fra kursister

“Stort udbytte! Dejligt at det er skåret ud i pap, at behandlingen af børnene foregår sammen med børnene, i dialog fremfor noget, som andre gør imod eller ved børnene. TAK.

Lærer

“Du virker ægte, dybtfølt og engageret i det, du formidler. Du ønsker og brænder for dit arbejde.
Gid alle, der arbejder med mennesker, kunne få denne indsigt.”

Pædagog

“Tak for dit meningsgivende forløb. Vi vil gerne udtrykke stor tilfredshed med forløbet, som giver motivation, lyst og mening til at arbejde videre med den sympatiske tilgang til vores børn og unge med deres særlige udfordringer. Vi skal arbejde med en række cases i forlængelse af kurset, og herefter have jævnligt fokus på implementeringen af samarbejdsbaseret problemløsning…. Tak for din indsats i forhold til Moltrup Skoles skridt i den rigtige retning.”

Skoleleder

“Jeg har fået større forståelse for Plan B. Jeg synes, der har været en god variation i undervisningen fra din side, og det har gjort dagen interessant. Det har været supergodt.”

Lærer

“Jeg må sige, at det stadig ikke falder mig 100% naturligt at bruge Plan B, men kan se rigtigheden i at prøve, da jeg selv føler mig magtesløs i visse situationer.”

Lærer

“Jeg synes at det var et godt kursus – et godt supplement til vores daglige “grundlag” om relationsarbejde. Der var en god stemning på kurset, og du var god til at få folk til at føle sig trygge.”

Lærer