Inkluderende Kommunikation

- et redskab til inklusion i skolen og til konflikthåndtering i familien

Inkluderende Kommunikation er et redskab til træning af voksnes - såvel fagpersoner som forældres - evne til at håndtere  udfordrende adfærd  på en måde, der styrker relationen til barnet og den unge.

Børn vælger ikke at være umulige eller eksplosive. Hvis de udviser uhensigtsmæssig adfærd - udadreagerende eller måske med tilbagetrækning - er det udtryk for, at deres evner til at håndtere den situation, de befinder sig i, ikke rækker. At de er udfordret mht. at udvise fleksibilitet, udholde frustration eller løse problemer. Dette gælder både børn med diagnosticerede vanskeligheder som ADHD, Tourette, autisme, Apsergers', depression, ikke-verbale indlæringsvanskeligheder, ODD og OCD - og børn og unge uden diagnoser.

Først undersøger vi  vores grundsyn på barnets eller den unges uønskede adfærd: hvordan tænker vi om elever/børn, der med eller uden diagnoser opfører sig på måder, der skaber problemer for dem selv i skolen eller i familien -med store konsekvenser for trivsel og indlæring?

Dernæst ser vi på måden, vi udtrykker os på, når vi befinder os i en udfordrende relation eller situation. Er den befordrende  for den gode relation til barnet eller går den ud over den?

Metodens andet centrale element handler om den voksnes måde at kommunikere på og træner evnen til at skabe  kontakt og nærvær med børn og unge, til at håndtere kommunikationen og bevare ro og overblik også i vanskelige situationer.

 

Kerneydelsen i mit arbejde er  en kontaktskabende kommunikationsform, som er hjælpsom på både special- og normalområdet. En anerkendende kompetenceafklaring kortlægger barnets eller den unges vanskeligheder og de konkrete situationer i hverdagen - i skole eller hjem  - hvor disse viser sig, og hvor barnet udviser udfordrende adfærd. Målet er derpå at træne de kompetencer hos barnet , der bidrager til udfordrende adfærd  eller til lav præstation i skole eller uddannelse.

 

Specialpædagogisk studiestøtte til elever i ungdomsuddannelserne

Rigtig mange unge under uddannelse præsterer under evne. En del af dem tumler med uerkendte "usynlige" handicaps som ADHD, Aspergers´. Andre er vidende om deres egne udfordringer, men ønsker ikke særlig støtte eller opmærksomhed omkring deres situation og kæmper i det skjulte, misforståes ofte og ender muligvis med at opgive.

Det første trin i studiestøtten til en unge under uddannelse med diagnose handler om - sammen med den unge - at få et billede af, hvilke eksekutive, kognitive og sociale færdigheder, som spiller med på negativ vis, når han eller hun skal fungere og præstere på sin (ungdoms)uddannelse eller kursussted. En anerkendende dialog med den unge er redskabet til at finde frem til løsninger og måder at træne nogle af de færdigheder, der skal styrkes, for at den unge kan udnytte sit potentiale optimalt i betragtning af vanskelighederne.

Unge med opmærksomhedsforstyrrelser som ADHD og NLD er udfordret mht. koncentration, hyperaktivitet og impulsstyring, og kan f.eks. have problemer med planlægning og organisering af skolearbejdet, med at fordele sin opmærksomhed mellem at følge med OG at tage noter, eller med at lade sig aflede af egne tanker eller andres indfald. Og elever med Aspergers' syndrom kan have problemer med afvigende socialt samspil, med kommunikation og har ofte særinteresser. Disse ting spiller også ind på forestillingsevnen og begrebsdannelsen og på elevens evne til at begå sig socialt og i samarbejde med andre. Læs mere her.

JEG TILBYDER

inge

 

  - Kurser & foredrag for skoler, gymnasier, institutioner og forældre
  - Supervision for fagfolk - live og via Skype
  - Forældrerådgivning og coaching
  - Studiestøtte til gymnasieelever med ADHD, Aspergers´ m.m.
  - Kommunikation, konflikthåndtering og mediation

KONTAKT

Inge Brink Nielsen
Bodenhoffs Plads 12
1430 København K


Tlf.:      74 42 74 32
mobil:   21 47 57 32
E-mail:  Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.