“Inkluderende kommunikation gjorde en forskel fra dag ét”

Sådan har forældre udtalt sig efter at have været på kursus om at kommunikere og løse problemer med deres barn.
Hverdagen i en familie med et udfordret barn er meget ofte præget af store og/eller mange uløste konflikter, som kan gøre livet glædesløst, kaotisk og opslidende for både det udfordrende barn, forældrene og søskende. Måske mistrives et eller flere af børnene, og måske skændes forældrene indbyrdes, fordi de er uenige om, hvordan udfordringerne skal gribes an. De voksnes afmagt kan ytre sig som både vrede og resignation.

Hvordan et barn eller en ung – både med og uden diagnoser bliver mødt af sine forældre (og andre voksne) er afgørende for, hvordan det kommer til at klare sig videre i livet. Børn med udviklingsforstyrrelser har meget ofte en lavere frustrationstærskel end andre. Traditionelle opdragelsesmetoder med skæld-ud, straf osv. virker (heller) ikke med børn med udviklingsforstyrrelser. I værste fald medvirker de til at forstærke den problematiske adfærd. Og på lang sigt kan de skade relationen til barnet, som måske mister tilliden til forældrene og prisen kan også være, at det går ud over barnets selvværd.

Heldigvis findes der et alternativ til skæld-ud, og med en anerkendende og empatisk tilgang er det muligt at hjælpe udfordrede/udfordrende børn og unge til en mere hensigtsmæssig adfærd og til at løse de helt almindelige dagligdags uenigheder, som er en naturlig del af livet i en familie.
Hemmeligheden er at blive klogere på barnets perspektiv og finde ud af, hvad der udløser barnets “eksplosioner” – eller anden uønsket adfærd. Dernæst handler det om at kommunikere med barnet på en respektfuld og ligeværdig måde, så det bliver muligt  i fællesskab at nå frem til holdbare løsninger på barnets vanskeligheder i dagligdagen.
Det bliver dermed muligt at bryde den onde cirkel, hvor skældud og bebrejdelser resulterer i oprør eller modstand. Og en højt konflikt niveau kan blive til fordragelighed og tillid til, at dette klarer vi som familie. Læs mere om hvordan her.

Så når en anden kommentar fra en anden forældrekursist lød: “Dette her sparer samfundet for mange penge”, er det formodentlig korrekt, og man kunne også tilføje, at det sparer alle involverede i den slags vanskeligheder for en masse følelsesmæssig smerte at få redskaber, som kan bidrage til følelsen af at mestre de udfordringer, livet byder én.

Læs mere om tilbud til forældre her.