JEG TILBYDER

Kurser og foredrag for fagfolk, institutioner og forældre

Alle kurser vil indeholde en præsentation af de enkelte elementer i Inkluderende Kommunikation / Samarbejdsbaseret Problemløsning:

  • Et redskab til at identificere, hvad det er, der udløser et barns ”eksplosioner”, til at forstå, hvad det er, barnet ikke magter og dermed hvad det for færdigheder, barnet har brug for at lære og træne for at kunne reagere med større fleksibilitet og tolerance.
  • En måde at lytte til og forstå et barn, når det reagerer med stor vrede og frustration.
  • En hjælp til større klarhed om min egen måde at kommunikere på som en hjælp til at skabe kontakt til et barn, for hvem kommunikation er en stor udfordring og måske en stor stressfaktor.
  • Et redskab til at bearbejde den voksnes egne reaktioner af f.eks. irritation, vrede, frustration og afmagt i forbindelse med at være lærer for eller have et barn, som fungerer med andre forudsætninger end de fleste.

Hvad er det i vores sædvanlige måde at tænke og tale på, der står i vejen for empatisk kontakt? Hvordan kan jeg lytte med empati til et barn eller unge, der reagerer med vrede og frustration og hjælpe hende med at sætte ord på dét, hun gerne vil opnå?

Hvad er mine egne ønsker og behov i situationen: hvad er det fælles problem?

Og hvordan kan jeg forblive i den empatiske kontakt med mig selv og barnet/eleven, så vi ender med at finde en løsning på situationen? vil alt sammen være emner og spørgsmål, vi på kurserne vil se nærmere på.

Om træning og undervisning i Inkluderende Kommunikation / Samarbejdsbaseret Problemløsning, varighed og forventninger

Umiddelbart forekommer kommunikationsmodellen enkel. Ved nærmere bekendtskab erfarer de fleste kursister at for virkelig at kunne praktisere det, er der brug for træning og vedvarende øvelse. Den ene udfordring handler om det, som Ross Greene omtaler som det enkelte barns ”læringsstier: hvad er det enkelte barns helt særegne udfordring, som skyldes det dysfunktion? Den anden udfordring for den voksne handler om, at vores måde at tænke og udtrykke os på er båret af et bestemt sæt af værdier, og disse værdier er dybt indgroede i os og derfor træge at påvirke.

I denne oversigt kan du finde mere information om forventninger, udfordringer og udbytte af forskellige kursusforløb og oplæg.

Kontakt mig derfor meget gerne for en uforpligtende snak om behov og forventninger til et kursus-, supervisions- eller studiestøtte forløb. Send en mail eller ring på 21475732.

Lad os tage en snak

Ønsker du at blive kontaktet?
Sender
the center for communication linkedin ikon
Tilmeld nyhedsbrev
Sender