Feedback fra kursister

Lærerne siger:

“Meget spændende og givende kursus – opmærksomheden på, hvordan du mestrer samarbejdet med andre mennesker, giver umiddelbart nye redskaber i arbejdet med vores børn/forældre og kolleger… Dejligt med manualen, den giver forhåndsviden om kursets indhold og forløb, – godt med de personlige eksempler, gavnligt at overveje og formidle behov og følelser – og virkemåden”

“Fedt at arbejde detaljeret omkring “vores” børn og forsøge at anvende/forberede metodik… mulighed for at “tænke” højt og diskutere holdning til feltet og tilgangen til barnets/den unges samt mit eget fagpersonlige behov. – Der er tid til eftertanke.”

“Stort udbytte! Dejligt at det er skåret ud i pap, at behandlingen af børnene foregår sammen med børnene, i dialog fremfor noget, som andre gør imod eller ved børnene. TAK.

“Det har været en oplevelse at få et kursus med en “dialektisk” tankegang i behandlingsmetoder. Det svære er at turde lade sig påvirke – måske.”

“Godt personligt og fagligt engagement hos underviser, som også har været god til at “gribe boldene.”

“Jeg har fået større forståelse for Plan B. Jeg synes, der har været en god variation i undervisningen fra din side, og det har gjort dagen interessant. Det har været supergodt.”

“En god og spændende dag. Man har mod og lyst til at komme i gang.”

“Jeg må sige, at det stadig ikke falder mig 100% naturligt at bruge Plan B, men kan se rigtigheden i at prøve, da jeg selv føler mig magtesløs i visse situationer.”

“Jeg synes at det var et godt kursus – et godt supplement til vores daglige “grundlag” om relationsarbejde. Der var en god stemning på kurset, og du var god til at få folk til at føle sig trygge.”

“Tænker at virkeligheden kan minde os om, at selv den bedste intention kan være skudt over målet. Realistiske tilgange er somme tider mere komplekse end én “metodik, men det er i handlingen, at forvandlingen sker…det er i dialogen, at virkeligheden “skrives”. Du er en god inspirator i det spil!”

Og pædagogerne:

“Jeg synes, du er nærværende overfor kursister, – og du er engageret i os. – Og du giver ikke op overfor os – selv når det er svært!!!”

“Du virker ægte, dybtfølt og engageret i det, du formidler. Du ønsker og brænder for dit arbejde. Gid alle, der arbejder med mennesker, kunne få denne indsigt.”

“Godt med en engageret foredragsholder som ind imellem provokerer, så kursisterne hopper op af stolen. 🙂 Gør kurset levende.”

“Det har været supergodt, og du kommer frem med mange gode detaljer på en god måde. Og har en spørgemåde, så vi selv kommer ind i problematikken. Næsten som supervision.”

Skolelederen skriver:

“Tak for dit meningsgivende forløb. Vi vil gerne udtrykke stor tilfredshed med forløbet, som giver motivation, lyst og mening til at arbejde videre med den sympatiske tilgang til vores børn og unge med deres særlige udfordringer. Vi skal arbejde med en række cases i forlængelse af kurset, og herefter have jævnligt fokus på implementeringen af samarbejdsbaseret problemløsning…. Tak for din indsats i forhold til Moltrup Skoles skridt i den rigtige retning.”

Opsummerende om tilbagemeldinger, jeg får fra kursister, har jeg lyst til at fortælle, at jeg hører om anerkendelse af min faglighed, min evne til at fastholde opmærksomhed ved variation af arbejdsformer, at jeg smitter med mit personlige engagement i modellen og mine personlige cases,… og at én dag ikke er tilstrækkeligt til at få en følelse af at beherske modellen.

Med mine egne ord har jeg lyst til at supplere, at jeg i min undervisning forsøger at ”walk the talk”, dvs. at jeg prøver at praktisere dét jeg prædiker (plan B). Dvs. at for mig er skepsis og tvivl og modstand udtryk for kursisters behov, som jeg respekterer og er åben for.

Kontakt mig gerne for at høre nærmere

Ønsker du at blive kontaktet?
Sender
the center for communication linkedin ikon
Tilmeld nyhedsbrev
Sender