Forældrekurser og rådgivning

Forstå dit barns vanskeligheder og kommunikér på en måde, der virker

  • Kunne du tænke dig at få et redskab til at identificere, hvad det er, der udløser dit barns “eksplosioner”
  • Kunne du tænke dig at forstå, hvad barnet ikke magter – og hvad det har brug for at lære at reagere med større fleksibilitet og tolerance?
  • Kunne du tænke dig et redskab, der kan være en hjælp for dig til at forstå et barn, når det reagerer med stor vrede og frustration?
  • Kunne du tænke dig at få større klarhed over din egen måde at kommunikere på som en hjælp til at skabe bedre kontakt til et barn, for hvem kommunikation er en stor udfordring og måske en stor stressfaktor?
  • Og kunne du have brug for et redskab til at bearbejde dine egne reaktioner i form af f.eks. irritation, vrede, frustration og afmagt i forbindelse med at have et barn, som fungerer med andre forudsætninger end de fleste?
  • Og endelig kunne I måske som forældre godt bruge et fælles ståsted og sprog for Jeres udfordringer ift. Jeres barn?

Et forældrekursus er en mulighed for at tilbringe en weekend med tid og ro til fordybelse og indsigt, som kan bidrage til forandring i forhold til dit barn og Jeres familie.

Efter kurset vil der være mulighed for individuel opfølgning i form af enten møder eller samtaler via telefon eller skype. Find et aktuelt forældrekursus i kursuskalenderen.

Individuel rådgivning til forældre

Jeg tilbyder også individuelle samtaler, supervision og rådgivning til forældre, som ønsker hjælp til at forstå og hjælpe deres barn, som udviser en udfordrende adfærd. Det kan ske som en individuel introduktion til metoden eller individuel opfølgning efter et kursusforløb. Med udgangspunkt i forældrenes egne konkrete udfordringer med deres barn får de en ny forståelse for barnets vanskeligheder. Og de får træning i at kommunikere med barnet, så den onde spiral brydes. Lidt efter lidt bliver der med de nye redskaber skabt forandring og håb i hverdagen med deres børn. Samtalerne kan foregå som møder eller via telefon eller skype. Kontakt mig venligst for at høre nærmere.

Jeg tilbyder ligeledes forældresamtaler vis Skype eller Google Hangout. I er velkomne til at kontakte mig til en uforpligtende konsultation om Jeres ønsker og udfordringer og høre mere om, hvad jeg kan tilbyde. Send en mail eller ring på 21 47 57 32.

Her er hvad et par af forældrene har fået ud af en række samtaler:

“Vi har langt færre konflikter. Blevet begge to mere rolige, nu da vi ved, hvordan vi kan løse problemerne.”

“Jeg har lært at bruge forskellige løsningsforslag. Gået væk fra Plan A og over til Plan B. Tænker mere på vores barns ønsker i diverse situationer og har lært at snakke med hende inden der opstår problemer.”

“Der har været positiv resultat fra første gang vi har brugt det i en episode.”

“Første gang jeg læste ‘Det eksplosive barn’ tænkte jeg: “Endelig nogen der forstår mit barn. Og mig”. Som psykoterapeut har jeg selv mange redskaber til at tackle min søn med de problematikker han har, men det var som om de ikke havde vedvarende effekt. Så da jeg stødte på Inge Brinks navn og fik mulighed for at komme på kursus, var jeg ikke i tvivl om at det kursus måtte jeg have. Det ændrede min måde at være sammen med mine børn. Kombinationen mellem at anerkende og spejle og samarbejde med børnene om at finde løsninger, synes jeg er den ‘metode’ der har haft bedst og mest vedvarende effekt for vores samspil og samvær. Jeg har taget stilling til mange af mine ‘regler’ og lempet på en hel del af dem og mine børn har lært at formulere løsninger. Inge er rigtig god til at gøre metoden konkret og hele tiden stille spørgsmålet: hvorfor er det vigtigt for dig at gøre sådan. Jeg tror at de ændringer jeg har lavet i min tilgang til børnene, er det mest virksomme i at få etableret et samspil, hvor eksplosionerne bliver mindre og nemmere at tackle. Uden Inges introduktion og vejledning var det ikke lykkedes. Jeg kan varmt anbefale både kursus og enkelt-vejledning.”

Lad os tage en snak

Ønsker du at blive kontaktet?
Sender
the center for communication linkedin ikon
Tilmeld nyhedsbrev
Sender