Kurser og foredrag for fagfolk i skoler, gymnasier og institutioner

Alle kurser vil indeholde en præsentation af de enkelte elementer i Inkluderende Kommunikation:

  • Et redskab til at identificere, hvad det er, der udløser et barns ”eksplosioner”, til at forstå, hvad det er, barnet ikke magter og dermed hvad det for færdigheder, barnet har brug for at lære og træne for at kunne reagere med større fleksibilitet og tolerance.
  • En måde at lytte til og forstå et barn, når det reagerer med stor vrede og frustration.
    En hjælp til større klarhed om min egen måde at kommunikere på som en hjælp til at skabe kontakt til et barn, for hvem kommunikation er en stor udfordring og måske en stor stressfaktor.
  • Et redskab til at bearbejde mine egne reaktioner af f.eks. irritation, vrede, frustration og afmagt i forbindelse med at være lærer for eller have et barn, som fungerer med andre forudsætninger end de fleste.

Hvad er det i vores sædvanlige måde at tænke og tale på, der står i vejen for empatisk kontakt? Hvordan kan jeg lytte med empati til et barn eller en elev, der reagerer med vrede og frustration og hjælpe hende med at sætte ord på dét, hun gerne vil opnå?

Hvad er mine egne ønsker og behov i situationen: hvad er det fælles problem?
Og hvordan kan jeg forblive i den empatiske kontakt med mig selv og barnet/eleven, så vi ender med at finde en løsning på situationen? vil alt sammen være emner og spørgsmål, vi på kurserne vil se nærmere på.

Kursets længde er afgørende for graden af tilegnelse og grundlag for implementering i en institution. Jeg tilrettelægger kursusforløb, som er tilpasset den enkelte skole og institutions ønsker og tidligere erfaring med denne type tilgang.

Arbejdet med deltagernes egen cases er omdrejningspunktet i træningen, og der er således mulighed for at gøre erfaringer med metoden fra gang til gang og vende tilbage og få feedback. I denne oversigt kan du se forskellige kursuforløb, jeg tilbyder.

Folder om kurser for lærere, vejledere og mentorer i ungdomsuddannelserne her.

I er altid velkomne til at kontakte mig på mail eller telefon på 21 47 57 32 / 74 42 74 32 til en uforpligtende afklaring af, om mit tilbud matcher skolens eller institutionens ønsker.

Lad os tage en snak

Ønsker du at blive kontaktet?
Sender
the center for communication linkedin ikon
Tilmeld nyhedsbrev
Sender