Links og litteratur

Bøger

Ross W. Greene: ”Det Eksplosive Barn”, 2005. www.forlaget-pressto.dk

Ross W. Greene og Stuart Ablon, “Treating Explosive Kids”, 2006, www.guildford.com

Ross W. Greene: “Lost at School”, 2008, er udkommet på dansk i marts 2009 og kan bestilles på www.forlaget-pressto.dk/

M. Rosenberg: “Ikkevoldelig Kommunikation”, 2005, www.borgen.dk.

M. Rosenberg: “Livsberigende relationer mellem børn og forældre”, 2006, www.rosenlundforlag.dk.

M. Rosenberg: “Livsberigende Uddannelse”, 2005, www.dafolo.dk.

Forskning

Den første rapport i Norden om effekten af Samarbejdsbaseret Problemløsning er nu lavet. 17 familier med børn i alderen 6 til 13 år, som havde ADHD og ODD gennemførte 6-10 træningssessioner i Samarbejdsbaseret Problemløsning . Alle familierne fuldførte forløbet, og alle erfarede, at symptomerne på ODD, ADHD og følelsesmæssig labilitet hos deres børn aftog i betydelig grad, såvel lige efter forløbets afslutning som 6 måneder senere.Læs rapporten fra Göteborg her.

Links

www.livesinthebalance.org – Ross Greenes nye hjemmeside med bl.a. videodemonstrationer af metoden,

www.thinkkids.org  Organisation der arbejder med CPS på Massachusetts General Hospital, bl.a. Stuart Ablon.

Artikler

Der er efterhånden gjort erfaringer med at indføre Samarbejdsbaseret Problemløsning på mange skoler og i mange pædagogiske sammenhænge. Og på mange almindelige folkeskoler har man nu erfaret, at metoden er et særdeles velegnet redskab til at praktisere rummelighed og arbejde for inklusion med. Læs om nogle af disse erfaringer i Folkeskolen (20. januar 2011)

Også bladet Undervisere bringer en række artikler om Samarbejdsbaseret Problemløsning. Læs her (18. januar 2011).

Bladet Skolelederne skrev (januar 2111): “For skoler som arbejder med LP-modellen giver bogens (Fortabt i Skolen. red.) værktøjer et supplement til systematiseringen af de iagttagelser lærerteams arbejder ud fra. Jeg vil anbefale bogen til alle som arbejder med mennesker, idet værktøjerne, og det bagvedliggende menneskesyn, kan anvendes overalt, hvor vi er sammen med hinanden om noget.”

Læs et interview i Politiken (6/12-09) med skoleledere fra Nyborg Heldagsskole og Lystrup Skole om deres erfaringer med at bruge metoden.

Her er en artikel fra Autismebladet 2009, hvori jeg kort præsenterer Samarbejdsbaseret Problemløsning.

Interview med Ross Greene fra Socialpædagogen. Se s. 14 i bladet.

Stor artikel i Politiken fra december-09 om erfaringer fra folkeskolen med metodens anvendelse til inklusion.

Læs min artikel om Samarbejdsbaseret Problemløsning som redskab til inklusion på DCUM’s hjemmeside.

Og én i bladet Præmaturbladet fra 2013 om Inkluderende Kommunikation. Jeg ser her på hvilken sammenhæng der kan være  mellem de voksnes reaktion og måde at håndtere udfordrende adfærd i familien og skolen – og børns mobning af børn (med særlige udfordringer).

Ikkevoldelig Kommunikation

Jeg er også certificeret træner i Ikkevoldelig Kommunikation. Læs mere om IVK her og om  Center for Nonviolent Communication her: www.cnvc.org,

Video og DVD

Ross W.Greene og Stuart Ablon: Parenting the Explosive Child, 2004, kan købes på www.ccps.info

Andre bøger

Janne Østergaard Hagelquist: Mentalisering i mødet med udsatte børn (Hans Reitzel, 2012)

Helle Winther: Kroppens Sprog i Professionel Praksis -om kontakt, nærvær, lederskab og personlig kommunikation (Billesø og Baltzer, 2012)

Berit Hertz og Frank Iversen (red.): Anerkendelse i Børnehøjde (Dansk Psykologisk Forlag, 2004)

Charlotte Andersen: Bevar Roen – en metodehåndbog til inklusion af børn med ADHD (Dafolo,2012)

Kognition og Pædagogik: Eksistens og Nærvær (Psykologisk Forlag 2009)

Helle Jensen, Jes Bertelsen, Jesper Juul, Michael Stubberup, Peter Høeg, Steen Hildebrandt: Empati – det er holder verden sammen (Rosinante 2012)

Joachim Bauer: Hvorfor føler jeg det du føler? (Borgen 2006)

Susan Kaiser Greenland: The Mindful Child (Free Press 2010), øvelser med børn om mindfulness

Jeanette og Michael Rothenborg: “Vejen Videre – når dit barn har autisme” (Pressto 2012)

Anne Vibeke Fleischer og Jeanette Ringkøbing Rothenborg; “Unge med autisme”, 2014, Dansk Psykologisk Forlag.

Martin L.- Kutscher: “Børn med blandingsdiagnoser”, 2008, Dansk Psykologisk Forlag

Tony Attwood: “Aspergers’ Syndrom”, 2008, Dansk Psykologisk Forlag

Kontakt mig gerne for at høre mere

Ønsker du at blive kontaktet?
Sender
the center for communication linkedin ikon
Tilmeld nyhedsbrev
Sender