Specialpædagogisk studiestøtte af unge under uddannelse

Specialpædagogisk studiestøtte til unge på HTX, HHX, STX, HF, VUC, lærlinge eller studerende under videregående uddannelse

Rigtig mange unge under uddannelse præsterer under evne. En del af dem tumler med uerkendte “usynlige” handicaps som ADHD, Aspergers´. Andre er vidende om deres egne udfordringer, men ønsker ikke særlig støtte eller opmærksomhed omkring deres situation og kæmper i det skjulte, misforståes ofte og ender muligvis med at opgive.

Det første trin i studiestøtten til under uddannelse med diagnoser handler om – sammen med den unge – at få et billede af, hvilke eksekutive, kognitive og sociale færdigheder, som spiller med på negativ vis, når han eller hun skal fungere og præstere på sin (ungdoms)uddannelse eller kursussted. I en anerkendende dialog med den unge med finder vi frem til løsninger og måder at træne nogle af de færdigheder, der skal styrkes, for at den studerende kan udnytte sit potentiale optimalt i betragtning af vanskelighederne.

Unge med opmærksomhedsforstyrrelser som ADHD og NLD er udfordret mht. koncentration, hyperaktivitet og impulsstyring, og kan f.eks. have problemer med planlægning og organisering af skolearbejdet, med at fordele sin opmærksomhed mellem at følge med OG at tage noter, eller med at lade sig aflede af egne tanker eller andres indfald.
Og elever med Aspergers’ syndrom kan have problemer med afvigende socialt samspil, med kommunikation og har ofte særinteresser. Disse ting spiller også ind på forestillingsevnen og begrebsdannelsen og på elevens evne til at begå sig socialt og i samarbejde med andre.

Den specialpædagogiske studiestøtte ift. de udfordrede studerende unge kan være

  • Hjælp til at optimere udbyttet af deltagelse i timer
  • Hjælp til at disponere skriftligt arbejde
  • Støtte til at planlægge og udføre det planlagte skolearbejde
  • Støtte i at deltage i gruppearbejde eller i at finde hjælp hos faglærere
  • Forberedelse af deltagelse i fritidsaktiviteter i skoleregi
  • Rådgivning omkring brug af IT bårne hjælpemidler i skolearbejdet og i hverdagen
  • Samtaler med eleven om diagnosens betydning for indlæringsevnen
  • Foredrag, kursusforløb, information og råd til lærere, ledelse og forældre om de udfordrede elevers generelle og specifikke vanskeligheder
  • Samtaler om særlige vilkår omkring større opgaver og projekter og om særlige vilkår eller dispensation i forbindelse med eksamen.

Jeg tilbyder kurser og foredrag til lærere, vejledere og mentorer på uddannelses- og kursussteder. Som hjælp både til at forstå den udfordrede unges vanskeligheder og dermed til at støtte optimerering af præstation og social adfærd. Men også til at videregive denne indsigt til de medstuderende. Dette kan være afgørende f.eks. for at imødegå mobning og for at hjælpe dem til at navigere i samspillet med og støtte den udfordrede unge i studiehverdagen.

Her er en feedback fra en elev med ADHD og Aspergers

Det har været nyt og godt at få talt om tingene. Det har fået mig til at reflektere anderledes. Fordi det er første gang, at jeg har mødt én med en forståelse og evne til at stille spørgsmål, som befordrer en videre refleksion. Jeg har godt kunnet lide, at der har været en procedure, en fast form, en måde at gøre tingen på, som har givet mig indre ro. Er du godt klar over, at du har gjort det?

Se et forslag til et lokalt (skolebaseret) eller regionalt kursus for lærere, elevmentorer eller studiestøttepersoner her. Og kontakt mig gerne på mail eller telefon 21475732 for en uforpligtende samtale om uddannelsesstedets ønsker og udfordringer.

Læs evalueringen af et kursus, jeg har afholdt for vejledere og elevmentorer på Frederiksberg VUF.

Læs mere om inklusion på uddannelser og ungdomsuddannelser og her.

Lad os tage en snak

Ønsker du at blive kontaktet?
Sender
the center for communication linkedin ikon
Tilmeld nyhedsbrev
Sender