Inkluderende Kommunikation med unge under uddannelse

Ønsket om at se 95% af en ungdomsårgang gennemføre en ungdomsuddannelse udfordrer de rammer og strukturer, skolernes sætter om elevernes læring og udfoldelse. I mange henseende udfordrer det også den måde, der bliver kommunikeret med eleverne på. De seneste år er der også i gymnasiet kommet fokus på, hvad man kan gøre for at inkludere og fastholde nogle af de elever, som ikke har succes med at gennemføre en ungdomsuddannelse af den ene eller den anden årsag.

Der er noget at hente i at tillægge relationen betydning og i at tilbyde fleksible rammer. I den sammenhæng er Inkluderende Kommunikation et redskab til at opnå forståelse for den enkelte elevs specifikke udfordringer – hvad enten der er tale om diagnose eller ej – og til at kommunikere med eleven på en respektfuld og anerkendende måde, således at præstationen forbedres og eleven får strategier til at kompensere for sit handicap.

  • Håndtering af indlæringsvanskeligheder og svag præstation p.gr. af diagnoser som ADHD og Aspergers’ kræver viden om, hvordan disse diagnoser indvirker specifikt på indlæringsevnen.
  • Motivation og fastholdelse af særligt udsatte elever udgør en særlig opgave, idet deres evner til selvregulering, til at planlægge og gennemføre deres indsats i skolen samt andre kognitive, eksekutive eller sociale færdigheder ikke matcher gymnasiets krav til disse. Og lærernes måde at kommunikere med disse elever er af afgørende betydning for indsatsens succes, idet der er brug for en særlig rummelighed og tålmodighed med disse elever.

Jeg tilbyder kurser og foredrag til lærere, vejledere og mentorer på uddannelses- og kursussteder. Som hjælp både til at forstå den udfordrede unges vanskeligheder og dermed til at støtte optimerering af præstation og social adfærd. Men også til at videregive denne indsigt til de medstuderende. Dette kan være afgørende f.eks. for at imødegå mobning og for at hjælpe dem til at navigere i samspillet med og støtte den udfordrede unge i studiehverdagen.

Her er en feedback fra en deltager i et kursus på VUF Frederiksberg

Jeg har fået en meget større viden om mennesker med bogstavdiagnoser; jeg kan genkende mange kursister fra materialet og sessionerne og forstår mere om, hvordan deres virkelighed er, og hvordan de opfatter den. Jeg har fået en lidt anden tilgang til kursister og er begyndt at tænke mere over, hvordan jeg spørger. Jeg er også blevet mere konkret, når jeg formulerer mine spørgsmål til kursisten.  Jeg har fundet ud af, at jeg har begået mange fejl i min kommunikation og forsøg på dialog; på den anden side har det fået mig til at tænke i andre retninger og forsøge en anden vej. Det er slet ikke så tosset.

Et regionalt eller skolebaseret kursus planlægges, så det matcher gruppens ønsker og behov.

Kursus om at forstå og kommunikere bedre med elever – med eller uden diagnoser, som udviser udfordrende adfærd eller ikke præsterer forventeligt. Forløbet tones, så det matcher den konkrete gruppe, hvad enten det drejer sig om lærere, vejledere, specialpædagogisk studiestøtte eller elevmentorer. Find en kursusfolder her.

Kursus om kommunikation og konflithåndtering. Få mere nærvær i elevkontakten og få redskaber til at hjælpe klasser og elever, som oplever konflikter i skolehverdagen. Læs folderen her.

Kursist fra VUF Frederiksberg: “Det var et rigtigt godt kursus. Som regel synes jeg, at man går fra et kursus med et hoved, der summer af nye termer og en masse luft imellem dem. Her var det omvendt: Hovedet summede af nye tankegange og ideer om løsningsorienterede tiltag, men på en måde, der var håndgribeligt. Jeg syntes også, at Inges måde at kommunikere på var inkluderende. Det kunne nogle kursusholdere godt lære lidt af.”

Kontakt mig gerne for en uforpligtende samtale om ønsker og behov for kursus eller supervision til enkelte lærere eller teams. Send en mail her eller ring på 21 47 57 32.

Læs mere om specialpædaogigsk studiestøtte i ungdomsuddannelserne her.

Tilmeld nyhedsbrev
Sender
the center for communication linkedin ikon
Tilmeld nyhedsbrev
Sender