Inkluderende Kommunikation i skolen

Inklusion i folkeskolen: Om håndtering af udfordrende adfærd og relationskompetence

At kommunikere inkluderende handler om at anerkende, at barnet eller den unge altid gør sit bedste. Uanset om barnet/den unge udfordrer os med sin adfærd, er vedkommende altid i færd med at opnå noget godt for sig selv. Men når adfærden virker mod hensigten og skaber problemer for barnet selv og dets omgivelser, kan der være brug for redskaber til at forstå vanskelighederne og til at kommunikere anerkendende og kontaktskabende med det udfordrede, udsatte og sårbare barn eller unge menneske. Både på special- eller normalområdet.

Inkluderende Kommunikation er en empatisk kommunikationsform, som både giver et redskab til at forstå barnets adfærd og en form for dialog, som fremmer kontakt og nærvær med barnet. Dermed skabes grundlag for en bedre hverdag – både for barnet og dets omgivelser – og for en bedre trivsel og præstation i skolen.

Fokus i inklusionskurset er på

  • At give redskaber til bedre at lytte til og forstå vanskelighederne hos de børn og unge, som reagerer med stor vrede og frustration, eller med tilbagetrækning.
  • At give redskaber til at hjælpe barnet med at håndtere egne udfordringer og dermed til at fungere bedre i skole og hverdag.
  • At bidrage til større klarhed over den voksnes egen kommunikationsform og blive endnu bedre til at skabe kontakt til et barn, for hvem kommunikation er en stor udfordring og ofte en stor stressfaktor.

Inkluderende Kommunikation træner dermed den voksnes relations- og klasserumsledelseskompetencer

  • kontakten med egne værdier og grunde uddybes og er den kerne af autencitet, som er anker for den voksnes kontaktevne og for
  • en empatisk læsning af situationer og individer samt en respektfuld og nærværende kontakt til børn og unge – uanset deres adfærd og funktionsniveau,
  • og en evne til at navigere med klarhed, overblik og venlighed i samspil med grupper af børn – også under vanskelige omstændigheder.

Målet for mine inklusionskurser er at bidrage til et inkluderende læringsmiljø. Det første element heri er et socialpædagogisk og neuropsykologisk analyseredskab til at få overblik over barnets eller den unges vanskeligheder: på grundlag af en analyse af hverdagens uløste problemer i barnets liv fremkommer et billede af, hvilke kognitive, eksekutive og sociale udviklingsmuligheder, der findes.
Det andet fokusområde er selve kommunikationen med den unge/barnet. At blive i stand til at forblive anerkendende ved at træne evnen til at bevare roen og empatien i mødet med et barn eller en ung, der måske reagerer eksplosivt – eller implosivt.

“Du virker ægte, dybtfølt og engageret i det, du formidler. Du ønsker og brænder for dit arbejde. Gid alle der arbejder med mennesker, kunne få denne indsigt”, pædagog

Lad os tage en snak

Ønsker du at blive kontaktet?
Sender
the center for communication linkedin ikon
Tilmeld nyhedsbrev
Sender