Inkluderende Kommunikation på specialområdet

Med sit fokus på empatien OG selvempatien er Inkluderende Kommunikation et velegnet redskab til at hjælpe ikke kun børn og voksne med diagnoser men også til mentaliseringsarbejdet med sårbare og traumatiserede børn og unge. Den voksne viser vejen og medvirker ti,l at der dannnes nye spor i hjernen hos barnet eller den unge ved selv at være i kontakt med og udtrykke følelser, behov, mål, tanker og grunde. I den daglige dialog og udveksling om hændelser og oplevelser fra hverdagen lærer barnet gradvist sine egne mentale tilstande at kende. Ved at blive mere opmærksom på egne og andres mentale tilstande opøves evnen til at se sig selv udefra aog andre indefra. Denne frigørende proces forudsætter et ikke-fordømmende og venligt klima, hvor barnet trygt kan vedgå fejltagelser og besværligheder.

Et kursus i Inkluderende Kommunikation vil:

  • Supplere instituonens redskaber til at håndtere stærkt udsatte og sårbare unge med empati OG tydelighed og til at bevare roen i eksplosive situationer UDEN at være eftergivende.
  • Medvirke til at man kommer fri af afmagten, værner om trivslen blandt medarbejderne og forebygger udbrændthed.
  • Styrket relationskompetencen hos medarbejderne, evnen til at optræde empatisk i udfordrende situationer.
  • Give et fælles sprog og et systematisk redskab til at arbejde med de unges og børnenes kognitive, eksekutive og sociale færdigheder.

“Vores oplevelse er, at Inge har god fornemmelse for, hvor vi er som gruppe, kan imødekomme vores behov, berige os fagligt med sin menneskelige og faglige kunnen, til at undervise i samt implementere metoden i vores daglige arbejde med sårbare børn.” lærerne på Jersie Heldagsskole, Solrød om kursusforløb efterfulgt af web baseret supervision.