Inkluderende Kommunikation virker fordi:

– Børn gerne vil gøre det rigtige og høre til og opleve fordragelighed med deres omgivelser – og det gælder både indenfor normal- og specialområdet. Men ofte har de ikke evnerne eller erfaringerne, der skal til for at gøre det.

– Udfordrende adfærd altid er et udtryk for barnets/den unges anliggende, og det er muligt – ved en anden måde at respondere på barnets udfordrende adfærd – at bibringe barnet andre måder at udtrykke sig på og dermed skabe forandring for barnet og dets omgivelser.

– Med fokus på hvilken medlæring, der foregår i og med den voksnes reaktion på udfordrende adfærd (i skole og hjem), bliver det muligt at give et systematisk bidrag til lærere, forældre og pædagogers relationskompetencer, som er afgørende for et barns oplevelse af at blive set, forstået og hjulpet dér, hvor det er.

På Nyborg Heldagsskole afholdt jeg i 2007 et af mine første kurser, som siden da har været grundlaget for skolens relationsarbejde med eleverne. Som Lederen Torben Juel Sørensen siger, efterspurgte han noget, der kunne give mere ro og nedbringe omfanget af magtanvendelser på skolen, som har nogle af de mest udsatte og udfordrede børn i Nyborg som elever. Og det virker! Læs jourrnalist Dorrit Saitz’ interview om skolen brat i Politiken i december 2009; hun undrede hun sig meget over roen, der herskede og over, at hun bare blev bedt om at gå rundt selv og selv vælge ud, hvilke elever hun ønskede at tale med. Læs min artikel på Dansk Center for Undervisningsmiljøs side her.

“Jeg synes at det var et godt kursus – et godt supplement til vores daglige “grundlag” om relationsarbejde. Der var en god stemning på kurset, og du var god til at få folk til at føle sig trygge”,lærer