EasyMe

Programmets omfang og indhold

Forventeligt udbytte og effekt

Foredrag 2-3 timer

-            f.eks. som led i en skolebestyrelses eller forenings   generalforsamling

-            som et indslag i en pædagogisk dag på skoler,   gymnasier eller institutioner

-            som en   forsmag for grupper af mentorer, studiestøtter, AKT-folk, studievejledere eller   andre med særlige funktioner ift. udfordrede elever.

Et foredrag er en appetitvækker på, hvad Inkluderende Kommunikation   er. Værdi- og idegrundlaget og metodens to elementer præsenteres: den   neuropsykologiske forståelsesmodel for, hvad der kan ligge til grund for et   barns eller en ungs udfordrende adfærd, dårlige trivsel og/eller lav   præstation i skolen. Og den anderkendende, empatiske kommunikations form, som   baner vej for kontakt og nærvær med barnet, så en dialog om løsninger for   barnets vanskeligheder i hverdagen bliver mulig.

Et foredrag er en demonstration på grundlag af cases, der matcher den   aktuelle målgruppe. Man bliver præsenteret for eksempler på, hvordan   Inkluderende Kommunikation ser ud i praksis, og at det er muligt at hjælpe   sit udfordrede/udfordrende barn eller sine elever til at fungere bedre i   (skole)hverdagen. Der vil ikke være tid til at arbejde med egne situationer   eller cases. Det vil blive demonstreret, at der er en vej ud af afmagt,   stress og konstante konflikter med de udfordrede børn og unge til mere fordragelighed   og arbejdsro.

1 dags præsentation

Én hel dags præsentation (6 timer) vil ud over den indledende   præsentation af den neuropsykologiske forståelse af udfordrende adfærd og den   anerkendende kommunikations form give mulighed for at afprøve det   neuropsykologiske analyseskema på egne cases samt demonstration af den   færdige dialog og kommunikation med barnet om dets udfordring på enkelte   deltagercases. Man får således erfaring med at anvende den neuropsykologiske forståelsesmodel   og en smagsprøve på kommunikationsdelen. Denne ene dag vil give en erfaring   med effekten og forskellen gjort af en empatisk tilgang til en adfærd, som   man hidtil har været meget uforstående og måske fordømmende overfor.        

2-3 dages forløb – 1 -1½ måned   efter 1-intro dag

To eller 3 hele dages kursus planlagt med 1-1½ måneds mellemrum vil   give rig mulighed for at arbejde mere i dybden med metoden forskellige del. Mellem   1. og 2. kursusgang kan analyseskemaet bruges til at systematisere   observationer af barnets udfordringer og adfærd og danne grundlag for interne   samtaler (i teams eller forældrepar). 2. gang tages der udgangspunkt i disse observationer   og analyser af barnets udfordringer i træningen af den anerkendende,   empatiske kommunikation. Dialogformens elementer afprøves og kommende samtaler   med barnet om at finde løsninger på de vanskelige situationer forberedes.

2-3 dage vil give en opløftende fornemmelse af en ny vej at gå i   samværet med de udfordrede børn og unge og for mange en lettelse over at   kunne agere på en måde, som er mere i overensstemmelse med egne værdier og   som vil gøre en stor forskel for barnets/den unges videre liv.

5 dages trænings forløb

Efter 2 eller 3 hele dages træning kan det erfaringsvist anbefales at   arrangere resten af et kursusforløb for en personalegruppe som kortere møder   i mindre grupper, f.eks. årgangs teams eller (tværfaglige) teams, som har et   fælles fokus på en børnegruppe. Udbyttet af et sådant længere forløb giver   den tid, der skal til for fordybelsen kan indfinde sig, til at man oplever   mere fortrolighed og sikkerhed med metoden og tilgangen, som måske er på vej   til at blive organisationen fælles pædagogiske grundlag.

Det der måske har været frustration og afmagt omkring de udfordrede   børn vil være afløst af oplevelsen af en fælles platform og et fælles sprog. Man   ved nu, hvad man skal stille op i udfordrende situationer med udfordrende   adfærd og har rammer, struktur og handleplaner for implementeringen. Der vil   i kursusforløbet være plads til fordybelse i særlige temaer: hvad med de   andre børn i klassen? Hvad er vores succeskriterier? Hvad med   forældresamarbejdet? Særligt udfordrende cases? Mobning osv.

Opfølgning i teams/forældrepar   via f.eks. Skype

Skype (eller andet teleseminar program) er velegnet til opfølgning i grupper   op til 4 deltagere, som har deltaget i et kursusforløb af bøde kortere eller   længere varighed. Teleseminarformen giver mulighed for feedback og råd om   konkrete cases, som også kan fremsendes på forhånd. Ved hjælp af skærmdeling   kan der gives sparring til øget klarhed og overblik over parternes   anliggender i de udfordrende situationer, og der kan skabes nye scenarier for   veje til forandring. Denne form har vist sig velegnet såvel tidligt som sent   i et kursusforløb og har tidsmæssige og ressourcemæssige fordele.

JEG TILBYDER

inge

 

  - Kurser & foredrag for skoler, gymnasier, institutioner og forældre
  - Supervision for fagfolk - live og via Skype
  - Forældrerådgivning og coaching
  - Studiestøtte til gymnasieelever med ADHD, Aspergers´ m.m.
  - Kommunikation, konflikthåndtering og mediation

KONTAKT

Inge Brink Nielsen
Bodenhoffs Plads 12
1430 København K


Tlf.:      74 42 74 32
mobil:   21 47 57 32
E-mail:  Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.