EasyMe

Programmets omfang og indhold

Forventeligt udbytte og effekt

Foredrag 2-3 timer

-            f.eks. som led i en skolebestyrelses eller forenings   generalforsamling

-            som et indslag i en pædagogisk dag på skoler,   gymnasier eller institutioner

-            som en   forsmag for grupper af mentorer, studiestøtter, AKT-folk, studievejledere eller   andre med særlige funktioner ift. udfordrede elever.

Et foredrag er en appetitvækker på, hvad Inkluderende Kommunikation   er. Værdi- og idegrundlaget og metodens to elementer præsenteres: den   neuropsykologiske forståelsesmodel for, hvad der kan ligge til grund for et   barns eller en ungs udfordrende adfærd, dårlige trivsel og/eller lav   præstation i skolen. Og den anderkendende, empatiske kommunikations form, som   baner vej for kontakt og nærvær med barnet, så en dialog om løsninger for   barnets vanskeligheder i hverdagen bliver mulig.

Et foredrag er en demonstration på grundlag af cases, der matcher den   aktuelle målgruppe. Man bliver præsenteret for eksempler på, hvordan   Inkluderende Kommunikation ser ud i praksis, og at det er muligt at hjælpe   sit udfordrede/udfordrende barn eller sine elever til at fungere bedre i   (skole)hverdagen. Der vil ikke være tid til at arbejde med egne situationer   eller cases. Det vil blive demonstreret, at der er en vej ud af afmagt,   stress og konstante konflikter med de udfordrede børn og unge til mere fordragelighed   og arbejdsro.

1 dags præsentation

Én hel dags præsentation (6 timer) vil ud over den indledende   præsentation af den neuropsykologiske forståelse af udfordrende adfærd og den   anerkendende kommunikations form give mulighed for at afprøve det   neuropsykologiske analyseskema på egne cases samt demonstration af den   færdige dialog og kommunikation med barnet om dets udfordring på enkelte   deltagercases. Man får således erfaring med at anvende den neuropsykologiske forståelsesmodel   og en smagsprøve på kommunikationsdelen. Denne ene dag vil give en erfaring   med effekten og forskellen gjort af en empatisk tilgang til en adfærd, som   man hidtil har været meget uforstående og måske fordømmende overfor.        

2-3 dages forløb – 1 -1½ måned   efter 1-intro dag

To eller 3 hele dages kursus planlagt med 1-1½ måneds mellemrum vil   give rig mulighed for at arbejde mere i dybden med metoden forskellige del. Mellem   1. og 2. kursusgang kan analyseskemaet bruges til at systematisere   observationer af barnets udfordringer og adfærd og danne grundlag for interne   samtaler (i teams eller forældrepar). 2. gang tages der udgangspunkt i disse observationer   og analyser af barnets udfordringer i træningen af den anerkendende,   empatiske kommunikation. Dialogformens elementer afprøves og kommende samtaler   med barnet om at finde løsninger på de vanskelige situationer forberedes.

2-3 dage vil give en opløftende fornemmelse af en ny vej at gå i   samværet med de udfordrede børn og unge og for mange en lettelse over at   kunne agere på en måde, som er mere i overensstemmelse med egne værdier og   som vil gøre en stor forskel for barnets/den unges videre liv.

5 dages trænings forløb

Efter 2 eller 3 hele dages træning kan det erfaringsvist anbefales at   arrangere resten af et kursusforløb for en personalegruppe som kortere møder   i mindre grupper, f.eks. årgangs teams eller (tværfaglige) teams, som har et   fælles fokus på en børnegruppe. Udbyttet af et sådant længere forløb giver   den tid, der skal til for fordybelsen kan indfinde sig, til at man oplever   mere fortrolighed og sikkerhed med metoden og tilgangen, som måske er på vej   til at blive organisationen fælles pædagogiske grundlag.

Det der måske har været frustration og afmagt omkring de udfordrede   børn vil være afløst af oplevelsen af en fælles platform og et fælles sprog. Man   ved nu, hvad man skal stille op i udfordrende situationer med udfordrende   adfærd og har rammer, struktur og handleplaner for implementeringen. Der vil   i kursusforløbet være plads til fordybelse i særlige temaer: hvad med de   andre børn i klassen? Hvad er vores succeskriterier? Hvad med   forældresamarbejdet? Særligt udfordrende cases? Mobning osv.

Opfølgning i teams/forældrepar   via f.eks. Skype

Skype (eller andet teleseminar program) er velegnet til opfølgning i grupper   op til 4 deltagere, som har deltaget i et kursusforløb af bøde kortere eller   længere varighed. Teleseminarformen giver mulighed for feedback og råd om   konkrete cases, som også kan fremsendes på forhånd. Ved hjælp af skærmdeling   kan der gives sparring til øget klarhed og overblik over parternes   anliggender i de udfordrende situationer, og der kan skabes nye scenarier for   veje til forandring. Denne form har vist sig velegnet såvel tidligt som sent   i et kursusforløb og har tidsmæssige og ressourcemæssige fordele.

Forældrekurser 2017

København 2017 nyt format
Over 4 onsdage fra 16.00 til 20.00 d. 4. og 25. oktober og d. 8. og d. 22. november

Kurset afholdes i beboerlokalet ved Bodenhoffs Plads 12, 1430 Kbh. K. Pris 2400,-kr omfatter kaffe, te, en sandwich samt en sodavand hver gang. Læs mere i folderen her. 

Tilmeld dig HER.

Kursus deltagelse betragtes som merudgift i forbindelse med at have et barn med handicap og dækkes via §41. Man er lige velkommen som enkeltperson eller som forældrepar.Du/I er meget velkomne til at sende mig en Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller ringe mig op på 21475732 til en snak for at afklare, om mit tilbud, er dét du/I leder efter.

"Vi tror at den støtte, opbakning og uddannelse, vi får (på kurset), kan spare samfundet for rigtig mange penge", forældrepar

Læs om en svensk forskningsrapport om effekten af forældretræning her.

Kurser rekvireret og skræddersyet til enkelte skole eller institution, download her.

  

 A 2 days training in Stockholm, Sweden

Here is the program of a 2 days training held in English. Please contact me if you are interested in a training held in English (or French). This one was on the invitation of my Swedish collegue in Nonviolent Communication, Marianne Göthlin.

 

Forslag: at gå et skridt videre fra at tale om onde mønstre til at se på, hvad det er børnene, der mobber, forsøger på at opnå. At deres uønskede adfærd måske er deres bedste bud på at opnå noget godt for sig selv og på, hvordan de kan gøre dette på en anden måde, der ikke er på bekostning af fællesskabet? Har børnene de færdigheder, der skal til for at håndtere uenighed, løse gamle konflikter, til at skabe trygge relationer, til accept af forskellighed? Og har de sprog, der fremmer disse ting eller gør det let for dem? Læs mere om Ross Greenes metode til analyse af grundene til børn og unges uønskede adfærd her.

Lærerne siger:

"Meget spændende og givende kursus - opmærksomheden på, hvordan du mestrer samarbejdet med andre mennesker, giver umiddelbart nye redskaber i arbejdet med vores børn/forældre og kolleger... Dejligt med manualen, den giver forhåndsviden om kursets indhold og forløb, - godt med de personlige eksempler, gavnligt at overveje og formidle behov og følelser - og virkemåden"

"Fedt at arbejde detaljeret omkring "vores" børn og forsøge at anvende/forberede metodik... mulighed for at "tænke" højt og diskutere holdning til feltet og tilgangen til barnets/den unges samt mit eget fagpersonlige behov. - Der er tid til eftertanke."

"Stort udbytte! Dejligt at det er skåret ud i pap, at behandlingen af børnene foregår sammen med børnene, i dialog fremfor noget, som andre gør imod eller ved børnene. TAK.

"Det har været en oplevelse at få et kursus med en "dialektisk" tankegang i behandlingsmetoder. Det svære er at turde lade sig påvirke - måske."

"Godt personligt og fagligt engagement hos underviser, som også har været god til at "gribe boldene."

"Jeg har fået større forståelse for Plan B. Jeg synes, der har været en god variation i undervisningen fra din side, og det har gjort dagen interessant. Det har været supergodt."

"En god og spændende dag. Man har mod og lyst til at komme i gang."

"Jeg må sige, at det stadig ikke falder mig 100% naturligt at bruge Plan B, men kan se rigtigheden i at prøve, da jeg selv føler mig magtesløs i visse situationer."

"Jeg synes at det var et godt kursus - et godt supplement til vores daglige "grundlag" om relationsarbejde. Der var en god stemning på kurset, og du var god til at få folk til at føle sig trygge."

"Tænker at virkeligheden kan minde os om, at selv den bedste intention kan være skudt over målet. Realistiske tilgange er somme tider mere komplekse end én "metodik, men det er i handlingen, at forvandlingen sker...det er i dialogen, at virkeligheden "skrives". Du er en god inspirator i det spil!"

 

Og pædagogerne:

"Jeg synes, du er nærværende overfor kursister, - og du er engageret i os. - Og du giver ikke op overfor os - selv når det er svært!!!"

"Du virker ægte, dybtfølt og engageret i det, du formidler. Du ønsker og brænder for dit arbejde.

Gid alle, der arbejder med mennesker, kunne få denne indsigt."

"Godt med en engageret foredragsholder som ind imellem provokerer, så kursisterne hopper op af stolen. :) Gør kurset levende."

"Det har været supergodt, og du kommer frem med mange gode detaljer på en god måde. Og har en spørgemåde, så vi selv kommer ind i problematikken. Næsten som supervision."

 

 

Skolelederen skriver:

 

"Tak for dit meningsgivende forløb.

Vi vil gerne udtrykke stor tilfredshed med forløbet, som giver motivation, lyst og mening til at arbejde videre med den sympatiske tilgang til vores børn og unge med deres særlige udfordringer.

Vi skal arbejde med en række cases i forlængelse af kurset, og herefter have jævnligt fokus på implementeringen af samarbejdsbaseret problemløsning....

Tak for din indsats i forhold til Moltrup Skoles skridt i den rigtige retning."

 

Opsummerende om tilbagemeldinger, jeg får fra kursister, har jeg lyst til at fortælle, at jeg hører om anerkendelse af min faglighed, min evne til at fastholde opmærksomhed ved variation af arbejdsformer, at jeg smitter med mit personlige engagement i modellen og mine personlige cases,… og at én dag ikke er tilstrækkeligt til at få en følelse af at beherske modellen. Med mine egne ord har jeg lyst til at supplere, at jeg i min undervisning forsøger at ”walk the talk”, dvs. at jeg prøver at praktisere dét jeg prædiker (plan B). Dvs. at for mig er skepsis og tvivl og modstand udtryk for kursisters behov, som jeg respekterer og er åben for.

SAMARBEJDSPARTNERE

Torben Juul, skoleleder på Nyborg Heldagsskole,  som har mange års erfaringer med implementering af Samarbejdsbaseret Problemløsning og inklusionsarbejde.

Marianne Göthlin, Skarpnäck Skole i Stockholm. Marianne og jeg er mangeårige kolleger som certificerede trænere i Nonviolent Communication. Hendes skole har i 15 år fungeret med NVC som grundlag.

 

JEG TILBYDER

inge

 

  - Kurser & foredrag for skoler, gymnasier, institutioner og forældre
  - Supervision for fagfolk - live og via Skype
  - Forældrerådgivning og coaching
  - Studiestøtte til gymnasieelever med ADHD, Aspergers´ m.m.
  - Kommunikation, konflikthåndtering og mediation

KONTAKT

Inge Brink Nielsen
Bodenhoffs Plads 12
1430 København K


Tlf.:      74 42 74 32
mobil:   21 47 57 32
E-mail:  Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.