Inkluderende Kommunikation i folkeskolen.

(Find en kursusfolder her:)

I følge Dansk Clearinghouse viser forskning, at det, der skal til for at inkludere elever med særlige vanskeligheder i folkeskolen, er at styrke de voksnes relationskompetencer. 

Brobygning bro mellem normal- og specialundervisningsområdet

Grundantagelsen i Inkluderende Kommunikation er, at børn og unge altid er i færd med at forsøge at opnå noget positivt for sig selv - og ofte har de ikke kompetencerne til at gøre dette på en måde, der er hensigtsmæssig eller kontaktskabende. Og det er her, der kan forekomme adfærd, som er udfordrende, svær at forstå og meget vanskelig at håndtere. Når vi som voksne får blik for dette og for hvilke specifikke vanskeligheder, der ligger til grund for det enkelte barns udfordrende adfærd - diagnose eller ej - giver det mening at overveje sin kommunikationsstrategi. Hænder det, at jeg selv bidrager til en fastlåst situation? Eller at jeg må opgive, fordi jeg ikke ved, hvad jeg skal stille op med situationen og relationen?

Relationsarbejde med fokus på forståelse af barnet og egen kommunikation

Kerneydelsen i mit arbejde er  en kontaktskabende kommunikationsform, der gør det muligt først at afdække barnets eller den unges funktionsvanskeligheder og dernæst at træne de kompetencer, der skal til, for at barnet lærer at tackle sine udfordringer. Dermed aftager den problemskabende adfærd og barnets præstation i skolen forbedres.

At have en anerkendende tilgang til et barns udfordrende adfærd er ikke det samme som accept og godkendelse. Men den indebærer en rummelighed - en empatisk overbærenhed overfor barnets måde at udtrykke sig på. En sådan empati er en forudsætning for den særlige kontakt til barnet, som relationen hviler på. Hvis barnet føler sig dømt ude, vil det reagere ved f.eks. at give igen (eksplosion)  eller ved at resignere (implosion) og opgive.  For at dette ikke skal resultere i eftergivenhed, er der brug for tydelighed hos den voksne. Derfor handler Inkluderende Kommunikation  om to ting:

  1. At give en forståelsesramme for barnets adfærd, når det har det svært; indsigt i de neuropsykologiske forhold, der kan spille ind. Uanset om der er tale om en diagnose eller ej, kan et barn have vanskeligheder med eksekutive og kognitive funktioner og med følelsesregulering og sociale færdigheder. Forskellen mellem diagnose eller ej består kun i graden eller omfanget af vanskeligheder.

  2. Og det handler om at træne et  ikke-dømmende sprog til at reagere på et barns udfordrende eller måske endog uacceptable adfærd. Lærerens og pædagogens sprogbrug og måde at håndtere et udfordret barn i klassen på, viser vejen for respekt og medfølelse med vanskeligheder og forskelligheder. Og en sådan sprogbrug fremmer trygheden, tilliden og den gode atmosfære i klassen og på skolen og forebygger endvidere mobning, frafald og dårlig trivsel.  Læreren og pædagogen får dermed redskaber til at udøve den klasseledelse, der sætter trygge rammer om elevernes aktiviteter i skolen og til at navigere sikkert og med venlighed i alle slags udfordrende situationer og relationer.

Supplement til LP modellen

Utallige gange har jeg fået den tilbagemelding fra skoler, der i forvejen arbejder med LP modellen, at kurset supplerer eller er "the missing" link i LP. At analysen af elevens vanskeligheder er brugbart til at identificere og beskrive de opretholdende faktorer og at kommunikationsmodellen viser en konkret vej for samtalen med barnet om disse. Så Læs meget mere om mine erfaringer med kurser om inklusion i folkeskolen i en artikel, jeg har skrevet til DCUM her.

"Jeg synes at det var et godt kursus - et godt supplement til vores daglige "grundlag" om relationsarbejde. Der var en god stemning på kurset, og du var god til at få folk til at føle sig trygge."

JEG TILBYDER

inge

 

  - Kurser & foredrag for skoler, gymnasier, institutioner og forældre
  - Supervision for fagfolk - live og via Skype
  - Forældrerådgivning og coaching
  - Studiestøtte til gymnasieelever med ADHD, Aspergers´ m.m.
  - Kommunikation, konflikthåndtering og mediation

KONTAKT

Inge Brink Nielsen
Bodenhoffs Plads 12
1430 København K


Tlf.:      74 42 74 32
mobil:   21 47 57 32
E-mail:  Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.